სამჭედლო

სამჭედლოში და მეტალის სახელოსნოში ბავშვები სწავლობენ რკინასთან ურთიერთობას. მეტალზე მუშაობა, მისი ფორმირება მოზარდში უდიდეს სიხარულს იწვევს, აღძრავს საკუთარი თავისადმი რწმენას.

მარტივ პროცესებში პირველივე კლასიდან შეიძლება ბავშვების ჩართვა. ზედა კლასებში კი მოზარდები თანდათანობით სწავლობენ ჭრას, შედუღებას და რთული ნაკეთობების დამზადებას.